Friday , June 21 2024

Constructii Civile Brasov

Constructii Civile Brasov

Executarea de Constructii Civile Brasov presupune, in majoritatea cazurilor, obtinerea unui certificat de urbanism. Acesta este un act de informare care cuprinde elemente privind regimul juridic, economic. Si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii acestuia. In cuprinsul certificatului de urbanism sunt cuprinse cerintele urbanistice care vor trebui indeplinite in functie de specificul amplasamentului. Acest certificat cuprinde si avizele si acordurile legale care sunt obligatorii pentru obtinerea autorizarii. Eliberarea certificatului de urbanism dureaza treizeci de zile de la data inregistrarii cererii de solicitare a eliberarii acestuia.

Constructii Civile BrasovAutorizatia de construire se elibereaza pe o perioada de timp limitata. Cele mai multe Firme De Constructii pun accent pe finalizarea lucrarilor care trebuie executate in termenul prevazut in autorizatia de construire aferenta. In caz contrar, se va impune eliberarea unei noi autorizatii. Data inceperii lucrarilor se comunica, in mod obligatoriu, atat Inspectoratului Teritorial de Munca, cat si autoritatii emitente a autorizatiei de construire. Eliberarea autorizatiei presupune achitarea unei taxe, care va fi stabilita potrivit legislatiei in vigoare.

Citeste si...

Topograf Brasov

Topograf Brasov

Situatii in care poate fi util un topograf Brasov In momentul in care vine vorba …

Close